Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Vanden Borre neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te kunnen garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen.

In deze privacy verklaring vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Fnac Vanden Borre nv, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (hierna genoemd Vanden Borre). Fnac Vanden Borre behoort tot de groep Fnac Darty en beheert de recrutering voor Fnac Vanden Borre, New Vanden Borre Transport en Fnac Belgium.

Welke gegevens verzamelen we en waarom ?

Je gegevens van zowel gerichte sollicitaties als spontane sollicitaties worden opgeslagen in onze jobdatabase. De verwerking hiervan gebeurt enerzijds met jouw toestemming, en anderzijds voor de gerechtvaardigde belangen van Fnac Vanden Borre. De gegevens die je als kandidaat deelt met Vanden Borre zullen enkel gebruikt worden in het kader van een selectie- en rekruteringsprocedure en worden niet gebruikt voor commerciële doelen.

De gegevens worden gebruikt om een kandidaat te contacteren om gesprekken en tests te plannen, kandidaten te informeren over andere vactures en een wervingsreserve aan te leggen. We bewaren je gegevens ook om na te gaan of er eventueel toekomstige vacatures bij je profiel zouden passen.

We verzamelen (onder andere, maar niet uitsluitend) volgende persoonsgegevens :

Identiteits- en contactgegevens (Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, taal, adres, e-mail, telefoonnummer), functie, opleiding, carrière, interesses, lidmaatschappen en mogelijk andere gevoelige gegevens.

De persoonsgegevens die in het kader van je kandidatuur verwerkt worden, worden bijgehouden tot 3 jaar na het jaar van je kandidatuur. Nadien worden ze uit onze database verwijderd.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Noch gedurende de selectieprocedure, noch nadien worden de gegevens die je via de jobsite met ons deelde doorgegeven aan derde partijen.

Wat doet Vanden Borre om je gegevens te beveiligen?

Vanden Borre verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde toegangen of aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een veilige connectie voor onze jobsite (HTTPS), een beveiligde opslag van de verschillende CV’s en beperkte toegangen hiertoe.

Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden?

Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 28/05/2018 en kan steeds aangepast worden. Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.