Vanden Borre - Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand door Vanden Borre

Vanden Borre - Uw akte van vertrouwen

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand door Vanden Borre

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND DOOR VANDEN BORRE

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en verkopen door partner verkopers op de Vanden Borre Marketplace.


1.  IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
2.  ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
3.  TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND
4.  EIGENDOMSOVERDRACHT
5.  PRIJZEN
6.  BETALING
7.  LEVERING EN INSTALLATIE
  1. Levering en installatie van grote toestellen
  2. Levering van kleine toestellen
8.  LEVERINGSTERMIJN
9.  CONTACT
  1. Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand
  2. Opmerkingen in verband met een Click&Collect reservatie
  3. Opmerkingen in verband met de levering
  4. Technische defecten
10.  GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN
  1. Wettelijke waarborg voor consumenten
  2. Uitgebreide garantie “Service Plus garantie”
  3. Uitgebreide garantie “Direct Replace Garantie”
11.  HERROEPINGSRECHT
12.  BEWIJS
13.  TWEEDE KEUZE TOESTELLEN
14.  EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Fnac Vanden Borre nv hierna "Vanden Borre" genoemd.
Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België)
BTW BE 0412.723.419 - RPR Brussel
Tel. 02/334.00.00
Fax 02/331.03.27
E-mail webshop@vandenborre.be

Top

2.ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Vanden Borre aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Vanden Borre kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Vanden Borre is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

"Grote toestellen" zijn: koelkasten, diepvriezers, wasautomaten, droogkasten, vaatwassers, fornuizen, kookplaten, wijnkasten, inbouwovens, tv's, grote climatisators.
"Kleine toestellen" zijn alle andere toestellen op de website vermeld. Voor accessoires gelden dezelfde voorwaarden als voor kleine toestellen.
"Click&Collect" is een dienst aangeboden door Vanden Borre waardoor de klant online een toestel kan aankopen of reserveren om het vervolgens in een winkel naar keuze af te halen.

Top

3.TOTSTANDKOMING VERKOOP OP AFSTAND

om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. vervolgens kiest hij de leveringswijze (zie artikel 7), vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (zie artikel 6). om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “betalen” in te drukken en de betaling uit te voeren (tenzij betaling bij levering voorzien is).
om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer 02/334.00.00 en wordt hij door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

de catalogus met producten en hun omschrijving die op https://www.vandenborre.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. klanten die geen mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.
vanden borre behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan vanden borre weigeren uit te voeren. hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die vanden borre besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

in geval van overmacht kan vanden borre haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Top

4.EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Top

5.PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW, Recupel en andere taksen en bijdragen inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
Een standaard levering of verzending is gratis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de eventuele inzet van een ladderlift, voor het gebruikte aansluitingsmateriaal en voor de installatie van bepaalde toestellen worden kosten aangerekend (zie artikel 7.1).

Top

6.BETALING

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving)
-met de volgende betaalkaarten:
VISA/MASTERCARD/VANDEN BORRE MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS (zowel internet- als telefonische verkoop).
BANCONTACT/MISTER CASH/MAESTRO/PAYPAL (enkel internetverkoop)
-via internetbankieren (enkel internetverkoop): 
Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer 432-401-0042-11 (BE30 4324 0100 4211) (niet mogelijk bij Click&Collect)

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij een bestelling van grote toestellen voor levering aan huis heeft de klant de keuze uit:
a) de volledige betaling bij bestelling
b) de betaling van een voorschot van 30 % bij bestelling en betaling van het saldo bij de levering.
Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

Bij een bestelling van kleine toestellen voor levering via koerier aan huis of in een afhaalpunt dient de klant steeds volledig te betalen bij de bestelling.

Bij een reservatie “Click&Collect” dient de klant via een rechtstreekse betaling een voorschot te betalen. Indien de klant beslist het gereserveerde goed niet aan te kopen, wordt het voorschot binnen de 30 dagen teruggestort.
Bij een reservatie “Click&Collect” met een totaalbedrag van lager dan € 1000, kan men ook artikelen reserveren zonder een voorschot te betalen mits zij in voorraad zijn in de gekozen winkel en met een maximum van 1 stuk per artikel. De klant betaalt dan de volledige som bij afhaling van het toestel.

Top

7.LEVERING EN INSTALLATIE

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Top

7.1Levering en installatie van grote toestellen

Grote toestellen worden door de leveringsdienst van Vanden Borre gratis aan huis geleverd in België.

Indien de klant dit tijdens de bestelling aanduidt, kan Vanden Borre de apparaten gratis in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting (behalve inbouwvaatwassers, dampkappen en afzuiggroepen). Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Vanden Borre in regie laten uitvoeren. Wendt u hiervoor tot één van onze winkels.

Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bv. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. Vanden Borre kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor leveringen tot op de 6-de verdieping. (voor meer informatie: 02/334.00.00) Voor de levering van Amerikaanse koelkasten worden kosten aangerekend indien er treden of trappen zijn op het leveringstraject of indien deuren moeten gedemonteerd worden. De klant wordt hierover voor de levering gecontacteerd.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn. Indien het om een oude koelkast of diepvriezer gaat, dient het toestel ook volledig leeg en ontdooid te zijn.

In geval van afwezigheid op de overeengekomen datum of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de klant, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Hetzelfde geldt indien de klant de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt. Indien Vanden Borre de afspraak minder dan 48 uur op voorhand afzegt, kan de klant aanspraak maken op een vergoeding van 35 €.

In geval van twijfel aangaande de leveringsvoorwaarden, contacteer ons op 02/334.00.00.

Voor sommige grote toestellen is een bestelling “Click&Collect” mogelijk. Dit staat duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.

Top

7.2Levering van kleine toestellen

De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier (enkel op gelijkvloers).

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk Postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Vanden Borre zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen.

Bij “Click&Collect” wordt de klant telefonisch, via mail of per sms op de hoogte gebracht zodra het gereserveerde toestel beschikbaar is. Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Behoudens anders overeengekomen, wordt de bestelling geannuleerd indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 7 dagen. De door de klant betaalde som wordt vervolgens binnen de 30 dagen terugbetaald.

Een reservatie “Click&Collect zonder voorschot” blijft 3 werkdagen geldig.

Top

8.LEVERINGSTERMIJN

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. Voor levering in een afhaalpunt wordt de vermoedelijke termijn vermeld waarbinnen de bestelling in het afhaalpunt ter beschikking zal zijn.
Bij een “Click&Collect na 30 min.” -reservatie tijdens de openingsuren van de winkel, is het gereserveerde toestel behoudens overmacht beschikbaar binnen 30 minuten na reservatie. Reservaties na 17u30 zijn beschikbaar vanaf 10.30 uur de volgende werkdag. De afhaalmail bevestigt dat de goederen effectief in de winkel voor de klant werden gereserveerd.

Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Zodra het toestel voorradig is, contacteert Vanden Borre de klant om een leveringsdatum af te spreken indien de goederen aan huis worden geleverd. Bij een levering in een afhaalpunt of bij een Click&Collect bestelling wordt de klant verwittigd wanneer de bestelling beschikbaar is in het afhaalpunt of in de Vanden Borre winkel.

Vanden Borre is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

Top

9.CONTACT

9.1Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Vanden Borre webshop op 02/334.00.00 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via webshop@vandenborre.be.

Top

9.2Opmerkingen in verband met een Click&Collect reservatie

De klant kan bij voorkeur telefonisch terecht in de winkel van afhaling. Emailboodschappen kunnen worden gestuurd naar de webshop op webshop@vandenborre.be, waarna deze de klant in contact zullen brengen met de winkel van afhaling.

Top

9.3Opmerkingen in verband met de levering

Levering van grote toestellen: Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor onjuiste of onvolledige leveringen.

Levering van kleine toestellen: Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op webshop@vandenborre.be.

Top

9.4Technische defecten

Voor grote toestellen is een interventie aan huis mogelijk in heel België. Om een afspraak te maken, kan de klant bellen naar de Dienst na Verkoop op het nummer 02/334.00.00 Kleine toestellen dient de klant binnen te brengen in één van de Vanden Borre winkels.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

Top

10.GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

10.1Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Vanden Borre. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Fnac Vanden Borre nv aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Top

10.2Uitgebreide garantie “Service Plus garantie”

Door het afsluiten van de "Service Plus Garantie" bij de aankoop van bepaalde toestellen, heeft de klant recht op 5 jaar garantie (3 jaar bovenop de 2 jaar wettelijke garantie) in België in geval van materiaal- en fabricagefouten volgens de voorwaarden bepaald in de garantie.

Indien tijdens de duur van het contract, het toestel technisch of economisch onherstelbaar zou verklaard worden door onze technische dienst, ontvangt de klant een aankoopbon, gelijk aan het factuurbedrag van zijn toestel, rekening houdend met volgende afschrijvings-schalen: 3e jaar: factuurbedrag -40 %; 4e jaar: factuurbedrag -55 %; 5e jaar: factuurbedrag -70 %.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

De klant dient de voorwaarden van de Service Plus Garantie te consulteren en te aanvaarden op de website en ontvangt de tekst samen met de bevestigingsmail van zijn bestelling in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Top

10.3Uitgebreide garantie “Direct Replace Garantie”

Door het afsluiten van de "Direct Replace Garantie" bij de aankoop van bepaalde toestellen, heeft de klant recht op 3 jaar garantie (1 jaar bovenop de 2 jaar wettelijke garantie) in België in geval van materiaal- en fabricagefouten volgens de voorwaarden bepaald in de garantie.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

De klant dient de voorwaarden van de Direct Replace Garantie te consulteren en te aanvaarden op de website en ontvangt de tekst samen met de bevestigingsmail van zijn bestelling in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Top

11.HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

Voor kleine toestellen, heeft de klant de keuze:

a) Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar een Vanden Borre-winkel binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht, bij voorkeur door gebruik te maken van het retourformulier. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan webshop@vandenborre.be of per post aan Vanden Borre Webshop, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping:
  - op zijn kosten terug te sturen naar Vanden Borre Webshop, Slesbroekstraat 103, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of
  - gratis in een UPS-/bpostpunt binnen te brengen.

Voor grote toestellen dient de klant binnen 14 dagen na levering de uitoefening van het herroepingsrecht melden per e-mail aan webshop@vandenborre.be of per telefoon op het nummer 02/334.00.00. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor de ophaling van het toestel. Voor de transportkosten wordt een bedrag van 40 € (90 € voor Amerikaanse koelkasten) aangerekend aan de klant. Ingebouwde toestellen dienen door de klant klaargezet te worden voor transport. Voor ophalingen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor plaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. Vanden Borre kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor ophalingen tot op de 6-de verdieping. (voor meer informatie: 02/334.00.00).

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt Vanden Borre een bevestigingsmail.

De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat Vanden Borre op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald. Bij afgifte van kleine toestellen in de winkel, kan de klant ook opteren om onmiddellijk vergoed te worden onder de vorm van een waardebon. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa.

Vanden Borre kan wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Top

12.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Top

13.TWEEDE KEUZE TOESTELLEN

De toestellen die verkocht worden via de tweede keuze online winkel zijn uniek en worden toegewezen aan de eerste klant die de bestelling ervan afrondt.

De garantie- en herstellingsvoorwaarden gelden onverkort voor deze toestellen, die echter omwille van hun unieke aard in geen geval omgeruild kunnen worden.

Top

14.EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij de Consumentendienst:
Vanden Borre Consumentendienst
Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02/334.00.01 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u)
consumer@vandenborre.be

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Top
Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/12/2015.